divendres, 23 de març de 2012

Una feinada!

Mare meva quina feina hem fet aquesta setmana!
Com vos vaig dir a l'entrada de la setmana passada aquesta seria uns dies de provetes i així hem fet: avaluar els temes de mates, català i medi, per tant ja tenim acabat els llibres i projecte del segon trimestre. Així i tot, abans de començar els nous temes vull fer un repàs en:
- Mates: consolidar els continguts de les desenes i unitats, ja que ho necessitam tenir molt clar perquè en el pròxim tema veurem les sumes duent.
- Català: per motivació i interès dels nins aprofundirem un poc més amb els poemes, mirant radolins, rimes i seguint analitzant-los.
Una vegada tenguem això clar donarem peu als llibres del tercer trimestre i començarem el compte enrrera.

dilluns, 19 de març de 2012

Sí a la nostra llengua!

L'OCB i el Consell de la Societat Civil de Mallorca convoquen una manifestació en favor de la nostra llengua.
 

dissabte, 17 de març de 2012

Seguim endavant

Avançam amb el nostre aprenentatge i el final del trimestre ja s'acosta.
Durant la setmana a metemàtiques hem ben enllestit el tema de les restes de dues xifres, això vol dir que aquesta setmana toca proveta, com a català on hem descobert que és la poesia i a medi que ja estam a punt de concloure el projecte.
El treball que hem fet a mates ha estat: repassar les restes de dues xifres, hem après a sumar tres nombres un damunt l'altre, els signes de major que (>) i menor que (<) i hem seguit amb l'escriptura dels nombres, els 60. A algun nin encara li balla les desenes i unitats, noltros sovint ho repassam perquè és així com sumam, restam, miram quin número és mes gran... però no està de més repassar-ho a casa.
Amb en Pèbili, a filosofia, hem après què és la POESIA i després a català hem llegit diferents poemes on els hem analitzat: quants versos té, si té estrofes, si trobam rimes i quines són les paraules...
També hem vist com es formaven el plural a les paraules acabades amb -ca, com per exemple oca --> oques, perquè noltros ja sabem que no pot ser oces ja que la e després de c sona com ceba, cel... Ara només és pràctica ja que aquesta setmana veurem paraules que contenen la qu sense formar plural, com: quadre, quinze, màquina... Com sabeu no hi ha una relga per aquest vocabulari més que repassar-ho i tenir paciència.

diumenge, 11 de març de 2012

Noves incorporacions a l'aula

Aquests dies hem donat la benvinguda a tres persones: dues d'elles són dos alumnes germans i l'altre és el practicant, en Josep, que ha vengut de la universitat per observar les múltiples activtats que feim dins l'aula. A tots els hem rebut amb els braços oberts i amb moltes ganes.
Xerrant d'incorporacions dir que aquest trimestre hem començat a treballar la lectura a castellà per després fer una mica de comprensió del que hem llegit, per tant no oblidam la conversa, que era l'objectiu del primer trimestre, ja en el darrer, intentarem fer algún escrit, però principalment reforçar els dos anteriors per passar amb bon nivell a segon:
- Bona expressió oral.
- Lesctura i comprensió en castellà.
A matemàtiques les coses es van complicant, hem començat les sumes i restes de dues xifres tant a dalt com a baix, molt important no oblidar que començam les operacions per les unitats, és a dir, per la dreta, mentre a la vegada coneixem com s'escriuen els números, aquesta setmana que ve començarem els 60. A l'hora de la resolució de problemes, els pasos que noltros seguim són:
1. Primera lectura del text per familiaritzar-nos.
2. El tornam a llegir i subrallam la informació que ens dona.
3. Col·locam els números que anteriorment hem subrallat.
4. Pensam, amb la informaió, si farem una suma o una resta.
Amb l'altre llengua, català, tenim penjades a la classe les normes ortogràfiques que hem vist fins ara, les saben molt bé, ara falta agafar l'hàbit de repassar el text que hem escrit abans d'entregar-lo i corregir si hi ha alguna errada. Demanau-los-hi quines normes són?
I a medi, ja acabam amb el projecte dels oficis i sembla que arribam als objectius marcats.

El taller de cuina d'aquesta setmana

Aquesta setmana al taller de cuina tocava fer dolç, i en això els nins no perden detall, bé saben quan toca salat i quan dolç.
Hem fet una coca de natilles i al ser un postre el procés sempre és el mateix i se veu que ho tenim per mà, perquè en tres quarts d'hora ja teníem les dues coques fetes i la cuina neta, ens convertim amb uns súper cuiners i el millor és que ens ho passam molt bé. Algunes fotos del procés:
Els ous, que tots els nins se'n moren per obrir-los, els heu deixat fer una truita? Segur que mos duríem una sorpresa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I és que feia una oloreta! i això que encara no era cuit!
 Els professionals!